Home

Reguli de tehnoredactare a unui document word

Editoare de texte şi reguli generale de tehnoredactare Tehnoredactarea înseamnă pregătirea tehnică şi grafică a unui text înainte de tipărire. Asupra textului sunt aplicate o serie de operaţii ce permit obţinerea unui document având realie calităţi grafic Reguli generale de tehnoredactare şi estetica paginii tipărite Reguli de redactare a textelor oficiale sau de altă natură. Folosiţi întotdeauna formatul de pagină A4. Acest lucru vă scuteşte de probleme la imprimare datorită diferenţelor de lungime şi lăţime între formatul A4 şi Letter (formatul implicit al Word-ului) Reguli de tehnoredactare a unui document Word. Pasul 1 Pentru a putea utiliza n mod comod diacriticele este necesar urmtoarea setare de Windows: Se merge la Start->Control Panel->Date, Time, Language, and Regional Options->Add other languages->Details->Add->Input language: Romanian->OK->OK.. Dup ce a fost instalat tastatura pentru limba romn, n bara de jos (Task bar) va apare un chenar n care. Astfel, Word va pune la dispoziţie instrumentul necesar pentru a rezolva o problemă de birotică: administrarea corespondenţei (mail merge helper) într-un birou sau serviciu unde poate să apară următoarea situaţie: acelaşi document (scrisoare de afaceri, notă internă, ofertă, catalog, etichetă poştală, plic, catalog etc.) trebuie expediat către mai mulţi destinatari

word - competentedigitale

Reguli de tehnoredactare AlexB joi, 10 mai 2012, prea mult cu tehnoredactarea (butonare, cum o numesc eu). Scriu cate un pic pe blog si din cand in cand cate un document Word daca-i musai. Dincolo de gramatica, un gri inchis pe fond alb este mai de preferat unui font negru pe fond alb Prin dublu clic pe un document Word de pe desktop. Redenumiţi folderul creat anterior cu numele tehnoredactare. 16. Folosind tehnica drag and drop apucare şi tragere, luaţi cu de a copia şi muta documente sau blocuri de text din cadrul unui document, precum şi alte facilităţi. Principalele submeniuri ale acestui mniu. REGULI DE TEHNOREDACTARE Tipuri de format pentru lucrări: - A 4 (21 / 29,7 cm) - B5, numit şi academic sau ştiinţific (B5 Jis - 18,2 / 25,7 cm şi B5 ISO - 17,6 / 25 cm) - A 5 (14,8 / 21 cm) Se pot stabili, de comun acord cu autorul, şi formate intermediare. Prezentarea lucrărilor la editură se face pe suport de hârtie (martor.

Reguli de Tehnoredactare a Unui Document Word

 1. Din acest moment poate începe tehnoredactarea documentului. Pasul 5. Tehnoredactarea propriuzisă a documentului se face după câteva reguli de aur care duc la înlăturarea problemelor de aşezare în pagină (după cum se ştie Microsoft Word este un mediu de tehnoredactare inteligent şi cu o deosebită personalitate, astfel că, dacă dorim ca documentul nostru să arate.
 2. 1 Domeniu de aplicare . Acest document conţine regulile de tehnoredactare a standardelor române, indiferent dacă acestea sunt standarde române originale sau adoptă standarde sau documente de standardizare europene sau internaţionale. 2 Setarea generală a paginilor Iniţializare pagină . Format: Hârtie A4 . Margini: sus: 2 c
 3. Reguli de tehnoredactare a unui document Word. Pentru a putea utiliza în mod comod diacriticele este necesară următoarea setare de Windows:. Tehnoredactarea documentelor WORD - word document online, dezbatere in articol scris. Vezi ce înseamnă tehnoredactare în: Dicționar Explicativ Român, Dicționar Român - Englez
 4. REGULI PRIVIND CITAREA ȘI ÎNTOCMIREA BIBLIOGRAFIEI Revista Polis folosește sistemul de citare a surselor bibliografice recomandat de Academia Română. În acest sistem, sursele bibliografice la care se face referire în text sunt citate cu ajutorul notelor de subsol. Exemplu: [] Este o chestiune pe care politologul român Mattei Dogan o prezintă atât în studiile sale interbelice
 5. 1.1. No\iuni de tehnoredactare Prin tehnoredactare se în\elege preg[tirea tehnic[ =i grafic[ a unui manuscris înainte de a începe opera\ia de tip[rire. Astfel, asupra unui manuscris sunt aplicate o serie de opera\ii care permit ob\inerea unui document cu calit[\i grafice superioare, lizibilitate, aspect pl[cut, ansamblul acestor opera.
 6. Word Prin tehnoredactare se intelege pregatirea tehnica si grafica a unui manuscris inainte de a incepe operatia de tiparire. Astfel, asupra unui manuscris sunt aplicate o serie de operatii care permit obtinerea unui document cu calitati grafice superioare, lizibilitate, aspect placut, ansamblul acestor operatii formand procesul de tehnoredactare
 7. Tehnoredactarea . i nseamna pregatirea tehnica si grafica a unui text înainte de tiparire.. Asupra textului sunt aplicate o serie de operatii ce permit obtinerea unui document având realie calitati grafice. si un aspect placu 818h79i t, ansamblul acestor operatii constituind procesul de tehnoredactare. Implicarea calculatorului în acest proces conduce la ceea ce numim tehnoredactarea.

Loading Pag REDACTAREA DOCUMENTELOR OFICIALE. a). Caracteristicile actelor oficiale. In sens larg prin documente (acte) oficiale se inteleg acele inscrisuri care cuprind informatii relevante trimise sau primite de o autoritate publica, (institutie sau serviciu al acesteia) in raporturile pe care aceasta le are cu alte persoane juridice sau fizice

7. Bibliografia lucr a rii (a se vedea modelul de mai jos). II. REGULI DE REDACTARE A LUCRARII DE LICENTA. Se recomanda ca lucrarea de licenta sa fie editata cu programul Microsoft Office Word. Formatul intregii lucr a ri va fi A4, recomandandu-se un numar de minim 50 de pagini, cu respectarea urmatoarelor reguli: a Tehnoredactare computerizată Puteți contribui prin adăugarea de referințe în vederea susținerii bibliografice a afirmațiilor pe care le conține. În domeniul tipografiei, tehnoredactarea computerizată este procesul de creare și editare (modificare) a unui document cu ajutorul unui computer având ca obiectiv final tipărirea lui Tutorialul este adresat cu precadere elevilor de gimnaziu si de liceu, ce au nevoie de Microsoft Word la multe discipline. Reguli de redactare a unui referat scolar in Microsoft Word Gabriel.

word

Norme de redactare Primele pagini. a) Pagina de titlu trebuie să cuprindă numele dvs., ca autor sau coordonator, şi titlul complet (inclusiv subtitlul) lucrării, exact aşa cum doriţi să apară în cartea tipărită. Dacă există o prefaţă/postfaţă/cuvânt înainte, scris(ă) de o altă persoană, precizaţi numele acesteia programe de tehnoredactare - editorul Microsoft Word. Word lucreaz ă cu documente. Documentul reprezint ă ansamblul de texte, imagini, grafice, etc. apar ţinând aceleia şi lucr ări, deci cu leg ătur ă logic ă între ele. Pentru ob ţinerea unui document bun pentru trebuie respectate o serie de reguli - capacitatea și disponibilitate de a lucra în cadrul unui grup de cercetare; - cunoa șterea la nivel mediu a unei limbi de circula ție interna țional ă (de preferin ță engleza, îns ă pot fi la fel de competitive limba francez ă sau german ă) - disponibilitatea studentului la înv ățare și autoperfec ționare continu ă.

Reguli de tehnoredactare a unui document Word

Reguli de tehnoredactare a unui document WordReguli de tehnoredactare a unui document Word. Prezentare; Proiectul activitatilor educative; Rezultate ale activitatilor. Monitorizarea activitatilor; Multimedia; extra activ ~ placuta inserare in inima mea. Căutare: Rezultate ale activitatilor Beneficiind de facilitatile programului, fie Word fie Writer, puteti realiza paginarea dupa cum doriti, pentru a se potrivi unui anumit document. O lucrare de licenta, disertatie sau o teza de doctorat necesita toate aceste setari cu privire la paginatie, pentru a arata mai estetic si usor de citit Tehnoredactare •Pregatirea tehnica si grafica a unui manuscris inainte de tiparire •Setul de operatii care permit obtinerea unui document •Cu calitati grafice superioare •Lizibilitate •Aspect placut •procesul de tehnoredactare •Cu mijloace mecanice •Cu calculatorul -tehnoredactare computerizat 2. Contorizarea cuvintelor folosind procesatorul de text Word Microsoft Office Word, ca si majoritatea altor procesatoare de text, permite contorizarea numarului de cuvinte, de caractere (cu sau fara caracterul spatiu), de paragrafe si de linii dintr-o portiune de document sau la nivelul intregului document 4 Reguli de tehnoredactare 4.1 Pagina de titlu naţională (coperta) 4.1.1 Pagina de titlu corespunde structurii tip stabilite prin standardele SR 10000-4, respectiv SR 10000-9 cu precizările de mai jos. 4.1.2 Indicele de clasificare a standardelor ICS se scrie în colţul din dreapta sus cu corp 10 normal (de rând), aliniat la dreapta

Word: Scrieți, editați și partajați în deplasare

Reguli de tehnoredactare a cererilor atractive în instanţa

obligaţia de a colabora cu profesorul - conducător pe toată durata elaborării lucrării, potrivit unui program stabilit de comun acord _ (art. 67, alin 6). De asemenea, răspunderea pentru conţinutul şi calitatea lucrării metodico-ştiinţifice, precum şi pentru respectarea normelor juridice şi deontologic Stabilirea tipului si dimensiunilir fizice ale paginii se realizeaza folosind submeniul Paper (Hartie), in care putem realiza urmatoarele operatiuni:. Din sectiunea Paper size (Dimensiune hartie) selectam dimensiunea fizica a paginii care poate fi una din cele clasice (A2, C6, DL- diferite dimensiuni de plic (envelope), A3, A4, A5, A6, B5) sau diverse dimensiuni predefinite in Word (Letter. Reguli de tehnoredactare. Nu-s eu mare scrib, si poate ca nici tu. Amandoi insa, din cand in cand, avem de scris: poate de facut un referat pentru scoala, poate de scris un articol pe blog/site, poate de scris un email cuiva. Desi lucrez in lumea calculatoarelor, nu ma indeletnicesc prea mult cu tehnoredactarea (butonare, cum o numesc eu) Reguli generale de tehnoredactare şi estetica paginii tipărite Facilităţi de trimitere a unui document Word prin e-mail sau fax. Dacă consideraţi că utilul şi frumosul ar trebui să meargă mână în mână, atunci citiţi şi capitolele 3.3. Formatarea şi 3.4

Norme de redactare și tehnoredactare. Revista Audit Financiar încurajează depunerea de manuscrise originale bazate pe cercetare, apte de a aduce o contribuție semnificativă la dezvoltarea profesiei de auditor financiar şi la înţelegerea activităţii de contabilitate şi audit. Manuscrisele care nu intră în aceste orientări editoriale pot fi refuzate de către redacţie Ghid, după care întocmeşte un referat de evaluare. Referatul de evaluare este un document indispensabil pentru acceptarea şi susţinerea lucrării metodico-științifice. Tel: +40 (269) 235 224 Fax: +40 (269) 235 224 recomandă utilizarea unui criteriu explicit de ordonare a prezentării, care poate fi de natură tematică sau. Editarea de texte cu Microsoft Word 26 1. CREAREA UNUI DOCUMENT NOU Crearea unui document nou se realizează cu ajutorul comenzii File New astfel: • executaţi click cu mouse-ul pe meniul din bara de unelte standard • alegeţi opţiunea New. Linia verticală care clipeşte pe ecran se numeşte cursor text şi arat Reguli de redactare a lucrării de licenţă 6 Capitolul 2: Reguli de redactare a lucrării de licenţă Formatul întregii lucrări este A4, numărul de pagini fiind (de preferinţă) între 50 şi 100, cu următoarele elemente: Imprimarea tuturor paginilor lucrării se va realiza pe ambele feţe ale fiecărei foi. a

Mobila pentru bucataria: Reguli de tehnoredactare si

 1. Tutorial care cuprinde modele de citare în stilul bibliografic recomandat de Academia Română. Găsiți câte un exemplu / model de citare pentru o carte și pentru un articol de revistă de specialitate, precum și explicații despre citarea în text, notele de subsol și realizarea bibliografiei finale
 2. Hint: aplicii OOP-ul la nivel de redactare a unui document si la nivel de formula chimica. O formula chimica este un obiect format dintr-o retea de obiecte denumite simboluri chimice , cu propietati diferite toate care implementeaza o interfata ce reprezinta definitia unui simbol chimic
 3. REGULI GENERALE DE REDACTARE Spre a fi acceptate pentru publicare, textele vor trebui să conțină următoarele secțiuni: titlul lucrării, numele autorului (și afilierea acestuia), rezumat, cuvinte-cheie, textul de bază (organizat în instroducere, cuprins și încheiere etc.), bibliografie. Însumate, aceste secțiuni vor trebui să totalizeze cca 15.000 de semne
 4. Norme de tehnoredactare. Articolele se vor elabora numai în limba engleză. Tehnoredactarea se va realiza cu procesorul de texte Microsoft Word, cu respectarea cerinţelor de formă (a se vedea fişierul Template document). Un articol poate avea maximum 30 de pagini, iar un autor poate publica doar un singur articol

Aplicaţiile tip editoare de text vin în sprijinul utilizatorilor pentru redactarea documentelor simple cum ar fi scrisori, rapoarte, reviste etc. Operaţia de editare a textelor cu ajutorul aplicaţiilor specializate poartă numele de tehnoredactare computerizată. Editoarele de text permit următoarele operaţii în cadrul unui document Cap III Procesorul de texte Microsoft Word. Operaţii de bază pentru prelucrarea textelor . Deschiderea Word in Windows 8: Cautare (Windows key + Q)-> scriu Word->Enter->Document necompletat.. Deschiderea Word: Pornire--> Toate programele-->Microsoft Office . Deschiderea unui document: Buton Office-> Deschidere (sau CTRL+O)-> se alege folderul in care se afla fisierul document care se va. Atunci cand dorim sa numerotam paginile unui document word dar nu incepand cu prima pagina, procedeul care trebuie urmat se complica cu mult fata de cel al numerotarii de la prima pagina. In cele ce urmeaza am sa ilustrez pasii pe care trebuie sa-i urmezi pentru a introduce numerotarea de la oricare pagina din cadrul unui document Word Indiferent de subiectul ei, o lucrare științifică trebuie să respecte anumite norme de întocmire a aparatului de note și a bibliografiei, precum și niște norme de tehnoredactare. Aceste din urmă sunt variabile, de obicei fiind fixate de către cei care solicită lucrarea (comitetul unei publicații periodice, organizatorii unei conferințe etc.) obicei acestea solicit ă ca editarea s ă se fac ă în Word sau folosind programul LaTex (MikTex), pentru care furnizeaz ă template (Word), instruc ţiuni (Word) sau fi şiere de tip .cls, .sty, .bib, pentru LaTex. În cele ce urmeaz ă vor fi prezentate câteva sugestii referitoare mai ales la articolele din prima categorie

Tehnologia informa ţiei şi a comunica ţilor (Tehnoredactare asistat ă de calculator), clasa a XI-a, filiera teoretic ă, profil umanist, specializarea filologie 6 Competen ţe specifice Con ţinuturi 2.2 .Folosirea unui procesor de texte profesional (PageMaker sau QxPress) 1 Con ţinuturi pentru PageMaker Lansarea în lucru a aplica ţiei Reguli de citare Regulile de citare sunt cele corespunzătoare formatului de citare APA, al Asociaţiei Psihologilor din America (American Psychology Association), în ultima sa ghilimele un fragment de text al unui autor (unor autori), atât autorul (autorii) cât şi anul lucrării citate se trec între paranteze, separate prin virgulă Un document Word este simplu de creat dacă respecți acești pași. Aranjarea textului, încadrarea în pagină vor fi foarte ușor de făcut în continuare Editez fișe de lucru pentru clasele primare ( în funcţie de preferinţele fiecărui dascăl - inserare fotografii ajutătoare pentru problemele matematice și pentru comunicarea în limba română), transcriu povești din format fizic în format digital cu inserare de diacritice, corectez și tehnoredactez diverse lucrări, întocmesc baze de date în Excel pentru o urmărire mai ușoară a.

Pentru optiuni avansate de setare a coloanelor, se alege optiunea More Columns . In fereastra Columns, se aleg numarul de coloane, sectiunea de document pe care va fi activa setarea, linie intre, dimensiunea coloanelor si modul de distribuire al acestora. Trecerea de pe o coloana pe alta se face cu optiunea Breaks din meniul Page Layout SETARI si REGULI de TEHNOREDACTARE MARGINS ( Default : NU SE UMBLA LA ACEASTA OPTIUNE) PAPER ( Default : NU SE UMBLA LA ACEASTA OPTIUNE) LAYOUT (Default : NU SE UMBLA LA ACEASTA OPTIUNE) B5, A4 (pentru Top, Bottom, Header şi Footer) prima linie este pentru document cu Header dar fara Footer, a doua linie este pt. document cu Footer dar. Căută-ți locul de muncă: Tehnoredactare acte notariale în Bucureşti. Angajatori de Top. O metodă, rapidă, gratuită și confortabilă de a găsi un job printre 24.000+ locuri de muncă în România și peste hotare Crearea unui document nou. Orice nou document creat de Word are la baza un model. Acest model este referit in continuare drept sablon sau template (dupa denumirea englezeasca). Sablonul unui document (discutia completa este mult mai complexa si va fi facuta separat) contine informatii legate de formatul documentului, stilurile predefinite et Ofer servicii de calitate la preturi competitive ! Tehnoredactez orice document, act, lucrare de licenta, dizertatie, doctorat, manuscris, etc., in mod profesional si rapid. Tehnoredactare prin metoda oarba (folosirea tuturor degetelor fara privirea tastaturii). Experienta profesionala de peste 20 de ani. Informatii la telefon 074568039

Cod: IT12 (Tehnoredactare computerizata cu Microsoft Word) Durata cursului: 5 zile Grup tinta: personal care utilizeaza calculatorul Obiective: cursul isi propune invatarea si sistematizarea cunostintelor de editare text si optimizarea activitatii de lucru pentru utilizatorii care lucreaza in mod curent cu PC-ul (tehnoredactare/munca birou tip [secretariat] / [asistent] Dupa cum v-am obisnuit si pana acum, din seria articolelor ce le consideram utile pentru toti utilizatorii care doresc ca lucrarile de final de studii sa arate excelent, continuam prin a va ajuta cum sa creati un cuprins automat in softurile Open Office Writer si Microsoft Office Word ajutorul editoarelor grafice înainte de a fi inserate în document 2 . Cunoaşterea modului de utilizare a unor medii informatice de lucru Competenţe specifice Conţinuturi 2.1. Utilizarea avansată a procesorului de texte Word Pregătirea documentului: pagină, antet şi subsol, paragraf, indentare, stiluri

Reguli de tehnoredactare - AlexB

Editura Virtuală - Instrucțiuni de trimitere a manuscrisului pentru tehnoredactare. Acestea sunt sugestii şi recomandări pentru a fluidiza procesul de producţie şi a menţine bugetul dvs. în limite acceptabile. Dactilografiere pentru textul în limba română - reguli generale pentru confortul cititorilor dumneavoastră • identificarea diferitelor modalităţi de organizare a informaţiilor într-un document hipermedia complex • utilizarea avansată a unei aplicaţii specializate în proiectarea şi realizarea unui document hipermedia • analizarea unei probleme date şi crearea aplicaţiei • prezentarea în public a aplicaţieirealizate

(2) Arhivarea sau distrugerea unui document clasificat se menţionează în registrul de evidenţă principal, prin consemnarea cotei arhivistice de regăsire sau, după caz, a numărului de înregistrare a procesului-verbal de distrugere Ștergerea unei anumite reguli: Mutați cursorul peste regulă, apoi faceți clic pe . Eliminarea unei reguli din toate celulele care o utilizează: Faceți clic pe în partea de jos a barei laterale, alegeți Selectează celule cu reguli care corespund, plasați cursorul deasupra regulii, apoi faceți clic pe în colțul din dreapta sus Deschiderea unui meniu de comenzi corelat cu o selecție dintr-un program. Este echivalent cu a face clic dreapta pe selecție. Deplasarea la începutul unui document. Ctrl + End . Deplasarea la sfârșitul unui document. Page Up. Mutarea cursorului sau a paginii mai sus cu un ecran INVATA SINGUR Microsoft WORD, autor Mariana Milosescu, cod 0941,168 pagini, format 16.5 x 23.5 cm. Cartea contine informatii si aplicatii practice pentru prelucrarea textelor cu procesorul de texte Word si este utila tuturor celor care doresc sa invete sa lucreze cu calculatorul pentru a putea face fata unui interviu la angajare sau pentru a sustine un examen care sa le ateste cunostintele.

unui document Word - Google Site

Reguli de redactare a notelor de subsol Regula de bază Prenume nume, titlul cărţii, editura, oraşul, anul, pagina ( p pentru o pagina, pp pentru mai multe) Ex: Melentina Toma, Erorile de argumentare, Editura Junimea, 2008, p. 100 Cu 2 sau mai mulţi autori 1.Se va utiliza aceeaşi regulă, utilizând virgula între autori 2.În cazu Tehnoredactarea unui document este de maxima importanta in perioada in care comunicarea pe internet este din ce in ce mai ampl In acest tutorial de pe omul-priceput.ro invatam sa realizam cuprinsul unui document word intr-un mod foarte simplu Operații de formatare a unui document: text, imagine, tabel, pagină. Reguli generale de tehnoredactare și estetică a paginii tipărite . Reguli de lucru în realizarea unui document conform unor specificații (dimensiune pagină, dimensiune font, dimensiune imagine, format tabel) Recapitulare/Evaluare sumativă. 3. Aplicații de prelucrare.

Mobila pentru bucataria: Ce este tehnoredactarea

Fisa de lucru - Tehnoredactarea Să se deschidă în Word un document nou în care se va introduce următorul text: Tehnoredactarea se realizează pe trei nivele: • La primul nivel, numit NIVEL DOCUMENT, se stabilesc caracteristicile globale ale documentului cum ar fi formatul paginii, marginile, eventualele antete şi subsoluri de pagină De unde pot descarca Microsoft Word document (Microsoft office) gratuit. Nu e versiunea finală, dar cât să te poți folosi de Word, Excel, etc e minunat și e și gratis și legală. dorinţa de a avea o comunitate cât mai utilă şi cât mai plăcută te rugăm ca răspunsurile tale să respecte 3 reguli minimale Modulul 1 - Reguli de bune practici in lucrul cu Excel. Import de date. Conversie text in numar. Setarile regionale si influența lor asupra datelor. Organizarea datelor in Excel. Consolidarea datelor din surse multiple. Modulul 2 - Personalizarea mediului de lucru Excel. Excel Options. Liste personalizate. Denumirea personalizata a zonelor de. Se recomandă ca fiecare capitol al lucrării să fie redactat într-un document Word separat şi asamblarea acestora să se facă abia la finalul redactării. Se recomandă ca dimensiunea unui capitol să fie între min. 10-25 pag. şi maxim 20-30 pag. Graficele şi tabelele vor fi centrate şi numerotate după cum urmează: Tabelul 1.1 va accentua în special programul de tehnoredactare computerizată Word. Principii de lucru în editarea unui document Expunerea Metode interactive Exerciții 2 ore Reguli de folosire a notelor de subsol, a prescurtarilor, notațiilor, trimiterilor

Reguli de tehnoredactare 3. Tipuri de tehnoredactare 4. Etapele obtinerii unui document de calitate. 5. Formatarea textului 6. Realizarea notelor de subsol. a bibliografiilor si a indiciilor 7. Paginatia unei lucrari. semnele de corectura Calendarul examenului de 30.01.2020, ORA 10.00, sediul INHGA -Sala mare promovare Data, ora 'i locul desfa. Deoarece regulile de spargerea linie se utilizează întotdeauna în documentele Word 2013, opțiunea de Utilizare reguli de sfârșit de linie este eliminată din secțiunea Opțiuni aspect pentru . Să presupunem că aveți un document Word care conţine textul de la dreapta la stânga încorporarea sau suprascrie caractere SISTEME DE CITARE . Indiferent de tipul lucrării pe care trebuie să o redactaţi (lucrare de seminar, referat, lucrare de licenţă) există o serie de reguli academice care trebuie respectate. Probabil cunoaşteţi multe dintre acestea, dar noi preferăm să vi le reamintim, într-o formulă extinsă, care sperăm să n

Referat: Facilitatile Word (#351259) - Gradu

 1. Un Sistem de management al documentelor (cunoscut și sub abrevierea DMS, de la engleză Document Management System) este un sistem software (sau un set de aplicații software) care furnizează, de regulă, capacitatea de stocare, versionare, metadate, securitate, indexare și de regasire rapidă a documentelor.. Sistemele de tip DMS și arhivare electronică asigură
 2. document hipermedia complex. Organizarea informa ţiei utilizând tehnicile generale de tehnoredactare computerizat ă 2. Cunoa şterea modului de utilizare a unor medii informatice de lucru Competen ţe specifice Con ţinuturi 2.1. Utilizarea avansat ă a unei aplica ţii specializate în proiectarea şi realizarea unui document hipermedia
 3. 4 2.În acest caz, semnul se utilizează pentru a încadra o intervenţie în interiorul unui text citat. Exemplu: Curtea [Europeană a Drepturilor Omului] poate fi sesizată printr-o cerere de către orice persoană fizică. 3.În acest caz, punctele de suspensie încadrate de paranteze pătrate marchează lipsa unui cuvânt sa
 4. Pentru simbolurile grafice obţinute prin inserare din listele de simboluri speciale nu există reguli clare de utilizare; Textul unui document se aliniază la stânga şi la dreapta paginii (justified alignement). 6. Folosirea alineatelor

Editoare de texte si reguli generale de tehnoredactare

Alte tatste utilizate in tehnoredactare. Reguli de redactare. Space= se lasa spatiu un character. Backspace=sterge caracterul din fata cursorului, daca este plasat in fa 616m1222g ta unui cuvant muta cuvantul spre stanga-sus. Del=sterge caracterul plasat imediat dupa cursor, sterge o zona de text selectat Microsoft Office Word este o aplicaţie de tehnoredactare cu o paletă foarte largă de utilizări : redactare text , imagini , formulare , scripturi Visual Basic Application , se pot folosi coperti , antet,subsol,câmpuri , obiecte de tip smart-art, text ştiinţific

Reguli generale de tehnoredactare

 1. 1. Crearea cuprinsului unui document 2 2. Crearea unei surse de date in Word 2 3. Crearea indexului unui document 2 4. Publicarea de formulare online 2 5. Formatarea imaginilor şi aranjarea textului în jurul unui obiect grafic 6. Efectuarea calculelor într-un tabel cu ajutorul comenzii in Word si Excel 4 Total 14 Bibliografie
 2. Tutorial care cuprinde modele de citare în stilul bibliografic al Asociației Psihologice Americane (APA - stil folosit în redactarea lucrărilor din științele sociale). Găsiți câte un exemplu / model de citare pentru o carte, pentru un articol de revistă de specialitate, pentru lucrări cu mai mulți autori, pentru lucrări traduse șamd
 3. Modulul 1: Tehnoredactarea profesionala a documentelor WORD; Interfața WORD 2016 Detaliere - Interfața WORD 2016 cu opțiuni generale; - Crearea si gestiunea profesionala a documentelor (tehnoredactare, aplicarea de antet/subsol, data si ora, numerotarea paginilor, auto-corectarea textului, inserarea de liste personalizate, formatare la nivel de paragraf, etc.)

reguli de realizare a unei prezentari Power Point . 21 ianuarie 2011, 00:24. 0 stele | 0 review-uri. o fisa pentru elevi pentru dezvoltarea competentelor de elaborare a unei prezentari in format PowerPoint - Experienta de minimum 1 an in cadrul unui birou notarial - O buna cunoastere a ceea ce inseamna activitatea notariala, a actelor ce se indeplinesc si a formalitatilor prealabile si ulterioare incheierii actului - O buna viteza de tehnoredactare, abilitatea de a folosi Word-u Uniunea Europeană - Ghid de redactare interinstituțional - Reguli și convenții de redactare comune tuturor limbilor (publicare, copyright, manuscrise, corectură tipografică, state/țări, limbi, monede, punctuație, majuscule și minuscule, abrevieri, acronime Cerinte minime - Experienta de minimum 1 an in cadrul unui birou notarial - O buna cunoastere a ceea ce inseamna activitatea notariala, a actelor ce se indeplinesc si a formalitatilor prealabile si ulterioare incheierii actului - O buna viteza de tehnoredactare, abilitatea de a folosi Word-ul - Amabilitatea cu clientii, comunicativitatea, deschiderea catre acestia si problemele lor, rabdarea. Tehnoredactare OLX.ro. Anunturi pe OLX.ro Adauga anunt nou. Contul meu. OLX.ro. Recent selectate: Alege locatia: + 0 km 0 + 0 km 0 + 2 km 2 + 5 km 5 + 10 km 10 + 15 km 15 + 30 km 30 + 50 km 50 + 75 km 75 + 100 km 100; Cauta si in descriere. Doar cu poze. Livrare prin OLX disponibila.

REDACTAREA DOCUMENTELOR OFICIALE - Creeaz

Tehnoredactarea (procesarea textelor) pregatirea tehnic i grafic a unui manuscris nainte de a ncepe operaia de tiprire (DEX) Procesul de tehnoredactare set de operaii asupra unui document primar: lizibilitate, aspect placut, adaptarea formei de prezentare la continut etc Initiere in tehnoredactare - Bucuria Lecturii - Comandă online! - Elvira Nicoleta Bazdoaca - Nicu George Bazdoaca - Produs Cadou de gheata II Castigatori ai Premiului Nobel pentru Literatura Cărți ecranizate în 2019 Cărți de kinetoterapie Jurnalul unui puști Paw Patrol Alte carti de NICU GEORGE BAZDOACA: Initiere in tehnoredactare Pentru ca acest lucru sa se intample, orice CV trebuie sa indeplineasca trei criterii foate importante: prezentare, structura si continut. Imbinate, aceste elemente vor duce la crearea unui document corect, concis si usor de parcurs de persoana care se ocupa de recrutari; Forma de prezentare a unui C SISTEME DE OPERARE SAU ABILITĂŢI DE TEHNOREDACTARE, CALCUL TABELAR SAU PREZENTĂRI POWERPOINT Subiectul nr.1 1. Creaţi un document pe care să-l formataţi: Dimensiunea Hârtiei - A4, cu marginile: Top=1 cm, Bottom=1,5 cm, Left=3 cm, Right=1,

Ghid de redactare a lucrarii de licent

 1. Retipărire (prelungire de tiraj): se păstrează codul ISBN original care se tipăreşte pe verso paginii de titlu, în structura Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României, şi pe coperta a IV-a. Definiţie: retipărirea reprezintă un nou tiraj al unui document deja publicat. Documentul retipărit nu suferă nici o modificare în.
 2. Dispunem de un numar mare de proiecte pentru profilul tehnica de calcul dar suntem dispusi sa facem la comanda orice tema la acesta specializare. Fiecare proiect contine partea scrisa in word, parte care respecta cerintele de tehnoredactare a unei lucrari de atestat, precum si prezentarea lucrarii in powerpoint
 3. Nu este de neglijat nici modul în care realizarea unui referat îl ajută pe student la învăţarea materiei pentru examen şi nici faptul că studentul învaţă să lucreze la calculatorul (adică să editeze text, să respecte regulile de editare, să lucreze cu fişiere: să creeze, să deschidă, să închidă, să salveze, să îl mute dintr-un director în altul, să îl salveze pe.

Tehnoredactare computerizată - Wikipedi

Definitie. Avizul de insotire a marfii este un document financiar-contabil important in contabilitatea si gestiunea stocurilor.. Astfel, in functie de motivul pentru care este intocmit, avizul de insotire a marfii pe timpul transportului poate fi, dupa caz, un document ce sta la baza intocmirii facturii, o dispozitie de transfer a valorilor materiale de la o gestiune la alta, dispersate. Reguli corporatiste obligatorii - inseamna politicile in materie de protecție a datelor cu caracter personal care trebuie respectate de un operator sau de o persoana imputernicita de operator stabilita pe teritoriul unui stat membru, in ceea ce priveste transferurile sau seturile de transferuri de date cu caracter personal catre un operator. Recomandăm următoarele reguli de tehnoredactare a capitolelor lucrării de disertaţie: 1. Titlul capitolului (14pt, bold, left) 1.1. Titlul subcapitolului 1 (12pt, bold, italic, left) - În cazul în care numărul de fraze per document şi/sau dimensiunea documentului depăşesc 5000 fraze, respectiv 10 MB, acesta se va divide ţinând. Reguli de acordare a codurilor ISBN pentru edituri Orice alte informaţii despre tipografie, tehnoredactare, grafică etc. vor fi menţionate pe verso paginii de titlu. Acordarea codului de identificare a unui document se face în urma analizei tipologiei documentului prezentat, a informaţiilor furnizate de editori şi a criteriilor de. Sisteme de Operare sau abilităţi de tehnoredactare, calcul tabelar sau prezentări PowerPoint TEHNOREDACTARE SUBIECTUL 2 1. Creați un document Word în care: - Setați pagina format A4 cu marginile 3 cm stânga , dreapta , sus , jos; - Inserați un antet (header) si un subsol (footer). In antet introduceți textul Subiec

Reguli de redactare a unui referat scolar in Microsoft Word

 • Ian kinsler imagini.
 • Imagini de libertate carnaval.
 • Alimente de evitat in alaptare.
 • Poze cu diferite plante de iedera otravitoare.
 • Drojdie de infecție pe copiii de jos poze.
 • Rotiți imaginile pantofilor.
 • Nu mi pot cumpăra poze dragoste.
 • Poze cu zombie pentru Halloween.
 • Canon 5d mark ii amazon.
 • Poze ale unei molecule.
 • Parazitii / imagini.
 • Fotografii din 11 septembrie.
 • Erupții cutanate de la arsurile solare.
 • Haine bebelusi.
 • Hernie inghinala fara operatie.
 • Remodela imaginile bucătăriei.
 • Fotografii ferme de fermă.
 • Fotografii de Ziua Independentei.
 • Poze de nunta proasta.
 • Curiozitati despre africa.
 • Imagini de sânge bande.
 • Poze cu gordon lightfoot.
 • Monica și shannon imagini de nunta maro.
 • Fotografii cu plante voodoo.
 • Păsările desenând imagini.
 • Philadelphia arată imagini de flori.
 • Poze cu hermafrodiți reali.
 • Nuci braziliene.
 • Cum faci pozele transparente.
 • Copac cu imagini.
 • Imaginile uretrite.
 • Poze cu soareci nou nascuti.
 • Happy valentines day coloring pictures.
 • Poze cu vampiri de desene animate.
 • Poze cu piramidele antice egiptene.
 • Imagini de animale pe cale de dispariție.
 • Poze cu selena gomez cand era tanara.
 • Copii băiat ultrasunete poze la 13 săptămâni.
 • Iritatie piele copii.
 • Poze cu pește prăjit.
 • Galben imagini wagtail.