Home

Numirea membrilor consiliului de administratie

Consiliul de administrație Statut - Lege5

 1. istrator, Consiliul de ad
 2. istraţie Profesor Moraru Dumitru, director al Şcolii Gimnaziale Miron Costin Suceava, judeţul Suceava, numit prin decizia nr. 1592 / 21.12.2016 a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Suceava în temeiul: - art. 97, alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea.
 3. istraţie care privesc numirea sau revocarea preşedintelui se iau cu votul majorităţii membrilor consiliului. Legea permite reprezentarea ad
 4. istraţie, iar hotărârile consiliului de ad
 5. istrație | Metodologie. Acesta este un fragment din Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de ad

(1) Consiliul de administratie se intruneste lunar in sedinte ordinare, precum si ori de cate ori este necesar in sedinte extraordinare, la solicitarea presedintelui consiliului de administratie sau a doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie ori a doua treimi din numarul membrilor consiliului profesoral Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3160/1.02.2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4.619/2014 (disponibil atașat Deciziile în cadrul CA se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea preşedinţilor acestor organe se iau cu votul majorităţii membrilor consiliului. Membrii CA pot fi reprezentaţi la întruniri doar de către alţi membri ai săi; un membru prezent poate reprezenta un singur membru. Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea. Consiliul de administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general Numirea Mirelei Calugareanu in functia de presedinte al Consiliului de Administratie Adunarea Generala a actionarilor CEC Bank, institutie de credit controlata integral de statul roman, prin Ministerul de Finante, a aprobat azi schimbari la nivelul Consiliului de Administratie

Procesul de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al RNP-Romsilva - septembrie 2020 Data ultimei actualizari: 31.08.2020 Scrisoarea de asteptari a autoritatii publice tutelare, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilo Camera Deputaţilor şi Senatul se reunesc, miercuri, în şedinţă comună, în sesiunea extraordinară, pentru numirea membrilor Consiliului de Administraţie al BNR, Consiliului Fiscal şi pentru desemnarea preşedintelui Consiliului Naţional al Audiovizualului Consiliul de administratie al unitatilor de invatamant 1 în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual hotărârile consiliului de administraţie cu privire la numirea/revocarea directorului se iau prin vot secret de către 2/3 din membrii consiliului de administraţie. a membrilor. Ordinul Nr. 469 din 13.03.2019 privind numirea membrilor in Consiliului de administratie al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva 19.03.2019 Nota clarificare 50137/19.03.201

DECIZIE pentru numirea Consiliului de Administraţie

Administrarea şi conducerea societăţii pe acţiuni

Membrii Consiliului de Administraţie ai Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj, nu au fost numiţi legal de către Consiliul Judeţean Cluj, deoarece Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr 33 din 28.02.2019 nu respectă prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice prin care se urmăreşte. Camera Deputaţilor şi Senatul se reunesc, miercuri, în şedinţă comună, în sesiunea extraordinară, pentru numirea membrilor Consiliului de Administraţie al BNR, Consiliului Fiscal şi pentru desemnarea preşedintelui Consiliului Naţional al Audiovizualulu

DECIZIE pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administratie al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară- 5. Decizie nr.7/13-01-2020 DECIZIE pentru numirea domnului Pecingină Gheorghe în functia de secretar de stat la Ministerul Finantebr Publice- 6. Decizie nr.8/13. Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie este stabilitä de Asociatul Unic respectând structura limitele preväzute de lege, dupä cum sunt detaliate mai jos. in baza prevederilor legale aplicabile3, remuneratia membrilor Consiliului de Administratie este formatä dintr- o indemnizatie fixä lunarä o componentä variabilä reglementeaza cadrul de lucru al activitatii de consiliului de administratie, precum si metodologia utilizata de societate privind intocmirea si transmiterea documentelor spre aprobare/ avizare. Acesta include elemente procedurale legate de numirea si revocarea membrilor consiliului de administratie 4 - NUMIREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRINCIPIUL VIII Numirea membrilor Consilului de Administratie se va constitui intr-o procedura oficiala, riguroasa si transparenta. Aceasta procedura va stabili criterii obiective si va asigura informatii adecvate periodice asupra calificarii personale si profesionale a candidatilor.. Consiliul de administratie - Membri Lista scurta a candidatilor pentru pozitia de Director General al Drumuri Poduri Maramures S.A. - 30.04.2019 29 aprilie 2019 30 aprilie 2019 euge

NESIMTIRE / Primaria a cheltuit 6

Consilierii generali spun ca numirile sunt provizorii si ca urmeaza sa se faca concurs pentru numirea membrilor definitivi. Potrivit Ordonantei de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, selectia membrilor Consiliilor de Administratie se face pe baza unui concurs La sedintele AGA, constatandu-se ca mandatele membrilor Consiliului de administratie sunt expirate, s-a numit un CA interimar. () Era o urgenta, trebuia sa se rezolve. De obicei se face asa, se anunta pe site. Am inteles ca se obisnuieste sa fie anuntati si individual, nu stiu. Eu sunt convins ca au fost anuntati toti, asta este convingerea mea

Camera Deputaţilor şi Senatul se reunesc, astăzi, în şedinţă comună, în sesiunea extraordinară, pentru numirea membrilor Consiliului de Administraţie al BNR, Consiliului Fiscal şi pentru desemnarea preşedintelui Consiliului Naţional al Audiovizualului I. Profilul, dimensiunea, experienta si independenta consiliului de administratie a. Numarul membrilor. Consiliul de Administratie al Practic SA are in componenta 3 administratori. b. Componenta generala. Consiliul de Administratie depune toate eforturile pentru a se asigura ca: i In vederea asigurarii diversitatii in cadrul Consiliului de Administratie si in ceea ce priveste Directorii Bancii, tinta propusa de Comitetul de Nominalizare si Remunerare este ca sexul feminin sa fie reprezentat intr-o proportie de 1/3, avand in vedere structura si numarul membrilor Consiliului de Administratie si al Directorilor Bancii

Parlamentarii USL vor sa fenteze criteriile de performanta cerute de FMI la numirea membrilor Consiliului de Administratie al Autoritatii de Supraveghere Financiara. PSD si PNL vor sa ocoleasca legea si sa numeasca în conducerea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) si persoane care nu îndeplinesc criteriul de performanta impus. Pentru societatile pe actiuni, la art. 153^18 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare, se prevede in mod expres ca remuneratia membrilor consiliului de administratie este stabilita prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale a actionarilor voturi, Președintele Consiliului de Administrație are votul decisiv. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie se iau cu votul majorităţii membrilor Consiliului. Regulile de organizare și funcționare ale Consiliului de Administrație sunt detaliate în Regulamentul de Consiliul de Administratie Declarații de avere și interese 2019. 29.07.2020 18.06.2020 de root. (privind numirea domnului Claudiu Godja in functia de director general) Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se. Proiectul de metodologie prevede ca, la inceputul fiecarui an scolar, in raport cu reteaua scolara, inspectoratele scolare judetene stabilesc prin hotarare a consiliului de administratie, cu respectarea prevederilor prezentului ordin, numarul minim de membri ai consiliilor de administratie pentru fiecare unitate de invatamant preuniversitar de stat, in functie de marimea si specificul.

2. COMPONENTA SI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 2.1. Numirea membrilor Consiliului de Administratie al S.C. TERMICA DISTRIBUTIE NĂVODARI SRL s-a făcut, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în baza unei selectii efectuate de Primăria Năvodari privind numirea membrilor în consiliul de administrație al societății Termoficare Oradea SA. Sunteți la: www.oradea.ro Hotărâri ale Consiliului Local privind numirea membrilor în consiliul(...) Rețele Sociale. Selectați limba. Mobile Menu (2) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de.

privind eliberarea din functia de membru al Consiliului de Administratie al S.C.L.D.P. REISER S.A. Barlad a persoanelor numite prin H.C.L.M. nr.130/2008, precum si numirea membrilor Consiliului de Administratie de la Societatea Comerciala pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Reiser'' S.A.Barlad'' Parlament: Numirea membrilor Consiliului de Administraţie al BNR, în şedinţa de miercuri Loredana Brumă / 03 iul 2019 / 07:23 Camera Deputaţilor şi Senatul se reunesc, miercuri, în şedinţă comună, în sesiunea extraordinară, pentru numirea membrilor Consiliului de Administraţie al BNR, Consiliului Fiscal şi pentru desemnarea. Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, miercuri, sesizarile presedintelui Klaus Iohannis, PNL si USR privind modificarile aduse Legii concurentei, stabilind ca acestea sunt constitutionale. Prin aceasta lege numarul membrilor plenului Consiliului Concurentei a fost majorat de la 7 la 11, numirea acestora revenind Parlamentului si nu sefului statului, ca pana in prezent

Noul Consiliu de Administratie (CA) interimar al Postei Romane a votat marti seara numirea lui Ludwik Sobolewski (directorul general al BVB) ca presedinte al CA si a lui Alexandru Petrescu in functia de director general al Postei, in locul lui Ion Smeeianu, au declarat pentru HotNews.ro surse apropiate procesului După mai multe încercări pentru completarea numărului membrilor în Consiliul de Administrație de la RASP Ploiești, joi, la ședința Consiliului Local a avut loc numirea a doi administratori provizorii, care au fost desemnați prin vot secret DECIZIE pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administratie al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară- 7. Decizie nr.7/13-01-2020 DECIZIE pentru numirea domnului Pecingină Gheorghe în functia de secretar de stat la Ministerul Finantebr Publice- 8. Decizie nr.8/13. Senatul a adoptat pe 30 iunie, în calitate de cameră decizională, propunerea legislativă de modificare a Legii concurenței 21/1996, prin care numărul membrilor plenului Consiliului Concurenței este mărit de la 7 la 11. Totodată, numirea acestora se va face de către Parlament și nu de către președinte, așa cum se întâmpla până. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.437/2010 şi nr.479/2010 referitoare la numirea membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice cu paturi aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova. Art.3

Funcționarea consiliului de administrație Metodologie

Ordin 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de

Din rândul membrilor Consiliului de Administraţie, cei executivi sunt şi membri ai Comitetului de Direcţie al băncii, prin care asigură conducerea operaţională a acesteia. Citeşte şi: Florin Cîţu vrea să o pună pe Mirela Călugăreanu, şeful ANAF, în funcţia de preşedinte al CEC Ban Din rândul membrilor Consiliului de Administraţie, cei executivi sunt şi membri ai Comitetului de Direcţie al băncii, prin care asigură conducerea operaţională a acesteia. Astfel, Consiliul de Administraţie al băncii este format din: Mirela Călugăreanu (preşedinte al Consiliului de Administraţie, membru ne-executiv) şi membri ne. Anunt privind selectia membrilor Consiliului de Administratie ai SC CTP ARAD SA 2012-2016. Criteriile de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație: numirea și înlocuirea membrilor consiliului de administrație se face exclusiv de către adunarea generală a acționarilor I. Avand in vedere ca s-a publicat in Monitorul Oficial, Decizia Curtii Constitutionale nr.417/ 3 iulie 2014 a neconstitutionalitatii Hotararii Parlamentului nr. 24 din 2014 privind desemnarea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune

ART. 2 Numirea membrilor în Consiliul de Administrație de către membrii Adunării Generale a Acționarilor de la Societatea Aquaserv S.A. se va face din lista scurtă de candidați selectați, conform Ordonanței de Urgența a Guvernului nr.109/2011 și Hotărârii Guvernulu S. Conversmin S.A. Str. Mendeleev, nr. 36-38, et.2, cam.34, Sector 1, Bucuresti. Cont: RO87BRDE410SV26085254100 BRD Agentia Piata Romana. Date fiscale: RO 1492300

Expunerea de motive privind numirea membrilor in Consiliul de administratie al Regiei Autonome Aeroportul Iasi, prezentata de Pre§edintele Consiliului Judetean Iasi, in calitatea sa de initiator, inregistratA sub nr. 2.9c, r1 9 I 2 Z .C4, 2017; Raportul de specialitate privind numirea membrilor in Consiliul de administratie al Regie Din rândul membrilor Consiliului de Administrație, cei executivi sunt și membri ai Comitetului de Direcție al băncii, prin care asigură conducerea operațională a acesteia. Astfel, componența consiliului de Administrație al băncii este: - Mirela Călugăreanu - președinte al Consiliului de Administrație, Membru ne-executi 2.4 Instruirea sprijinirea membrilor Consiliului de Administratie 2.5. PreFdintele Consiliului de Administratie dupä verificarea îndeplinirii de cäüe acestea a condifilor preväzute de lege. Pentu ca numirea unui adminisfrator sä fie valabilä din pulCt de vedeœ jtridic, persoana numitä trebuie sä o accepte. membrilor consiliului de administratie la Regia Nationala a Padurilor — Romsilva Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 114116/14.01.2013 al Directiei Managementul Resurselor Umane, In baza prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr privind numirea membrilor Consiliului de Administratie În temeiul: • Ordinul nr. 400 din 12 iunie 2015 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice modificat prin Ordinul nr. 200/2016 al SGG; • art. 97 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011

OMEN nr. 3160/1.02.2017 pentru modificarea şi completarea ..

 1. istratie sunt: stabilirea obiectivelor , stabilirea strategiei de dezvoltare ale societatii, stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare, stabilirea si implementarea unui management performant, numirea si revocarea managerilor.
 2. istraţie al Şcolii Gimnaziale Marin Preda din Piteşti, anul scolar 2015-2016. Profesor Simion Constantin Romulus, director al Scolii Gimnaziale Marin Preda '', judeţul Arges, numit prin decizia IȘJ Arges cu nr. 1630 din 20.08.2015, în temeiul
 3. istraţie ale întreprinderilor publice au fost operate prin amendarea făcută la O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, prin recenta Ordonanţă de urgenţă nr. 51/2013, în vigoare din 4 iunie, data publicării în Monitorul oficial nr. 323/2013

Consiliu de administraţie al societăţii pe acţiuni

CAP.II. NUMIREA ŞI REVOCAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 60 din OUG nr. 109/2011, cei 7 (şapte) membri ai Consiliului de administratie pentru un mandat de 4 (patru) ani: Codescu Dan, Potanc Sorin-Sebastian, Coman Adrian-Viorel, Următoarele reguli trebuie avute în vedere la desemnarea membrilor Consiliului de Joi 31 ianuarie 2019 in Sedinta Ordinară ,Consiliul Judetean Cluj SCHIMBĂ membrii neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administratie de la Aeroportul International Avram Iancu Iată Hotărârea Art. 1. (1) Se revocă mandatele de membri neexecutivi provizorii ai consiliului de administrație ale domnului Popa Irimie, doamnei Konnert Agnes și domnului Federiga Viorel datorită.

privind numirea membrilor Consiliului de Administratie Având în vedere: • hotărârea Consiliului Profesoral întrunit în sedinţa din 08.09.2015 şedinta consemnată în registrul de procese - verbale ale acestuia, În temeiul: • privind Regulamentul de organizare si functioanre a unitătilor de învătămân Referitor la punctul 3 constituirea Consiliului de Administrație'', consider că și acesta este lipsit atât de interes, cât și de obiect, față de prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 64/20.01.2020, care prevăd fără echivoc numirea a trei membri în Consiliul de Administrație, efectele respectivului act normativ. Convocarea si organizarea sedintelor Consiliului de Administratie Consiliul de Administratie va organiza prima sa sedinta cat de curand posibil dupa inceperea mandatului membrilor sai si se va intruni ulterior, astfel cum se prevede in Actul Constitutiv si legea aplicabila, pentru a isi indeplini in mod corespunzator responsabilitatile cel putin o data la 3 luni - alegerea de membri provizorii ai Consiliului de Administratie. Noii administratori vor fi numiti pentru patru luni. Vezi aici lista membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al companiei. Actionarii care detin o participatie de cel putin 5% la Romgaz au 15 zile la dispozitie sa propuna noi membri ai Consiliului de Administratie

Consiliul de administratie - E-Juridic

Schimbari in Consiliul de Administratie al CEC Bank

Planul de selectie a membrilor consiliului de administratie la societatea SC Servicii Comunale SA Radauti intocmit in baza HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 pentru guvernanta corporativa a intreprinderilor public Consiliul de Administraţie al SMART a decis convocarea unei Adunării Generale a Acţionarilor pentru data de 10 februarie 2016, ce va avea pe ordinea de zi numirea unor noi membri ai Consiliului de Administraţie al SMART SA, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

Procesul de selectie a membrilor Consiliului de

Privind numirea membrilor Consiliului de administratie pentru anul scolar 2009-2010 MINISTERUL EDUCATIEI , CERCETARII SI INOVARII SCOALA GIMNAZIALA NR.2 GALATI STR.REGIMENTUL 11 SIRET TELEFON 0236. Adunarea generala a actionarilor (AGA) Societatile comerciale pe actiuni au drept organ suprem de deliberare Adunarea Generala a Actionarilor (AGA).Aceasta este convocata de catre consiliul de administratie, respectiv directorat, sau de catre actionarii societatii, atat timp cat acestia detin o parte semnificativa din capitalul social Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) a amanat pana pe data de 16 octombrie numirea noului consiliu de administratie al companiei nationale Tarom privind numirea membrilor Consiliului de Administratie la Regia de Administrare a Domeniului Public si Privat al judetului Arges RA Consiliul Judetean Arges; Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului judetean, Raportul nr. 14846/19.11.2013 al Serviciului Resurse Umane Avand in vedere: Art. 10 si 91 alin. (1) lit

Parlament: Numirea membrilor Consiliului de Administraţie

 1. istraţie. 1. Pot candida pentru funtiile de membri ai consiliului de ad
 2. Ord. 180/2019 pentru modificarea Regulamentului privind drepturile și obligațiile membrilor Comitetului de reglementare și ale personalului angajat al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 139/2014. Data: 14.08.2019. MO 679/14.08.2019 Downloa
 3. istratie a Universitätii Babes-Bolyai nr. 8351/22.062020 privind Metodologia de organizare a alegerilor si desemnare a membrilor Consiliului pentru Studiile Universitare de
 4. Decizie controversată cu privire la selecția dosarelor pentru numirea membrilor CA de la SC Hale și Piețe! După ce la prima selecție au fost declarați e
 5. istraţie al BNR, la Consiliul Fiscal, dar şi pentru desemnarea preşedintelui Consiliului Naţional al Audiovizualului
 6. istratie al Societatii UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA S.A. Versiune PDF: Scrisoare de asteptari in procesul de recrutare a membrilor Consiliului de Ad

Buna seara, va rog sa-mi raspundeti la urmatoarea intrebare :Ce contributii se retin unei indemnizatii acordate membrilor consiliului de administratie - doar impozit, sau... si daca da, ce temei legal are privind numirea membrilor Consiliului de Administratie la Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A Consiliul Judetean Arges; Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului judetean, Raportul nr. 9244/15.07.2014 al Serviciului Resurse Umane; Avand in vedere: Hotararea Consiliului Judetean Arges nr privind numirea membrilor in consiliile de administrație ale societăților Compania de Apă Oradea SA si Oradea Transport Local. www.oradea.ro Hotărâri ale Consiliului Local privind numirea membrilor in consiliile(...) Rețele Sociale. Selectați limba. Mobile Menu. Piata Unirii nr. 1, 410100 Oradea 0040 259 437 000 primarie@oradea.ro. De asemenea, potrivit modificărilor aduse acestei legi, numirea membrilor plenului Consiliului Concurenţei revine plenului Parlamentului la propunerea grupurilor parlamentare din cele două camere, în timp ce în vechea lege, numirea revenea preşedintelui României la propunerea Colegiului consultativ al Consiliului Concurenţei, cu avizul Guvernului Mediul de invatare Manageri transport TAXI și închiriere - 247 de întrebări. Categoria Manageri transport TAXI și închiriere - 247 de întrebări. Intrebarea 231 din 247 Numărul membrilor consiliului de administraţie poate fi: 1 număr par; 2 număr impar; 3 nu este precizat în mod expres

Revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie al Societatii si descarcare de gestiune a acestora pentru activitatea desfasurata pana la data revocarii. 2. Numirea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru un mandat de 4 ani incepand cu data Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Prefectura Suceava a castigat procesul prin care a contestat Regulamentul de functionare al Consiliului Judetean Suceava, pe motiv ca presedintele institutiei primeste mai multe atributii decat prevede legislatia.Tribunalul Suceava a admis cererea Prefecturii de eliminare a trei paragrafe dintr-un articol al Regulamentului de functionare a CJ Suceava, a declarat prefectul de Suceava, Orest. Adunarea Generală a Acţionarilor CEC Bank a aprobat vineri schimbări la nivelul Consiliului de Administraţie al băncii, iar Mirela Călugăreanu, preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), a fost numită în funcţia de preşedinte al CA, potrivit unui comunicat al băncii preluat de Agerpres

Consiliul de administratie al unitatilor de invatamant 1

punerea la dispozitia membrilor Consiliului de Administratie, a tuturor documentelor necesare analizärii situatiei curente a activitätii Spitalului Judetean de Urgentä Bräila. 8.4. La începutul fiecärei sedinte, pre§edintele de va supune la vot, ordinea de zi. CAP. IV EXERCITAREA ATRIBUTIILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE Art. 9. 1 Sindicatul Unit al Salariaţilor Radio România a transmis Parlamentului României o Plângere prealabilă prin care solicită să ia act de Decizia Curţii Constituţionale nr. 417 din 3 iulie 2014 privind neconstituţionalitatea Hotărârii Parlamentului nr. 24 din 2014 privind desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

Ordine de numire - Romsilv

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzäu, înregis- tratä sub nr. 54/CLM/2012, prin care se propune numirea membrilor consiliului de administratie al Regiei Autonome Municipale 'TRAM Buzäu, stabilirea remuneratiei acestora si a directorului regiei; - raportul Serviciului Resurse Umane, Prognozä, Organizare, Coo Hotararea nr. 114 privind numirea administratorilor provizorii şi declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al AQUATIM S.A administrarea domeniului public si privat; ale Comisiei II pentru administratie locala, ordine publica, juridica, munca si protectia sociala, protectia copilului,.

Adunarea Generală a Acționarilor CEC Bank a aprobat azi schimbări la nivelul Consiliului de Administrație al Băncii ***Numirea Mirelei Călugăreanu în funcția de președinte al Consiliului de Administrație București, 04.09.2020 - Adunarea Generală a acționarilor CEC Bank, instituție de credit controlată integral de statul român, prin Ministerul de Finanțe, a aprobat az remuneratiei membrilor consiliului de administratie si in conformitate cu Hotararea Consiliului Judetean Alba nr.176 /24.10.2013 , prin care sunt desemnat sa reprezint interesele judetului Alba in Adunarea Generala a Actionarilor societatii Drumuri si Poduri Locale Alba SA. Ordonanta de guvern 8/1992 pentru numirea membrilor consiliilor de administratie si a cenzorilor Fondurilor Proprietătii Private În temeiul prevederilor art. 114 din Constitutia României si ale art. 1 lit mandatului membrilor Consiliului de administratie al S.C. PIETE, OBOARE S.A. si numirea unui consiliu de administratie provizoriu, Domnul consilier local lonut Sorin Apostu, presedintele sedintei: Avem vot secret. Se vor distribui buletinele de vot. rii Doamna consilier local Oana Ramona Cätälina Gheorghiu

În cazul întreprinderilor publice, numirea, remunerarea, atribuțiile, eliberarea din funcție sau înlocuirea membrilor consiliului de administrație este guvernat de reguli clare care trebuiesc respectate. În caz contrar, sancțiunile sunt usturătoare. Având în vedere noile realități economice, legiuitorul a decis să adopte legea 111/2016 pentru aprobarea OUG 109/2011 privind. Nuclearelectrica informeaza ca in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor intrunita in data de 23 decembrie 2013, conform punctului 3 de pe ordinea de zi si anume, numirea membrilor Consiliului de Administratie al societatii prin aplicarea metodei votului cumulativ, ca urmare a exercitarii dreptului de vot al actionarilor, a fost ales.

Planul de selectie a membrilor consiliului de administratie la societatea Oradea Transport Local SA intocmit in baza HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanla de urgen(ã a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativã a întreprinderilor publice -componenta initialä- Preambu Portalul oficial al municipiului Timisoara ce contine informatii despre activitatile institutiilor oficiale si in formatii utile din localitate Hotarare privind numirea unor membri in cadrul Consiliului de Administratie al societatii Eco Prest Jilava SRL HCL NR. 115 DIN 201

Precizare referitoare la revocarea a patru membri ai

CCR a dat undă verde eliminării președintelui din numirea conducerii Consiliului Concurenței USR și PNL au atacat la Curtea Constituțională legea prin care procedura de numire a membrilor Consiliului Concurenței a fost modificată în sensul că membrii conducerii sunt numiți de Parlament, nu de președinte, cum e în prezent. Procesul de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei de Drumuri a fost viciat şi aştept să primesc mai multe elemente pentru a lua o hotărâre, nu peste multe zile, a declarat, miercuri, ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode, după preluarea mandatului Adunarea Generala a Acționarilor CEC Bank, institutie de credit controlata integral de statul român, prin Ministerul de Finante, a aprobat numirea Mirelei Călugăreanu, șefa ANAF, în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al băncii, se spune în comunicatul instituției Membrii Consiliului de Administratie. Nr. crt Nume şi prenume Calitate Hotărârea AGA de numire Instituţia unde lucrează. Acţionarilor societăţii a numit pe _____, în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie, iar aceasta a acceptat în mod expres numirea, urmând să exercite, împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie, atribuţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, de

Cine este sefa ANAF, numita presedintele Consiliului de

Ministerul Economiei a anuntat ca a solicitat amanarea numirii membrilor Consiliului de Supraveghere (CS) al Hidroelectrica, pentru a permite aplicarea unui decizii a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) Lista actualizată a reperelor de timp pentru procesul de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de Administrație al DEPOGAZ pdf 353,33 KB 28.06.2018 Descărcare . Anunț recrutare (textul integral) pdf 256,14 KB 25.05.2018 Descărcare . Formularul F1 Cerere de înscriere.

Domnul Teodor Minodor Chirica urmeaza sa ocupe functia de Presedinte al Consiliului de Administratie pe perioada aferenta mandatului. Chirica a fost membru provizoriu în CA, numit la finalul lunii ianuarie și mandatul lui se va întinde până în septembrie 2022, moment la care expiră mandatele tuturor membrilor CA Politica de Remunerare a membrilor Consiliului de Administratie Electrica, Decembrie 2017 Pagina 4 din 5 remunerata, pentru fiecare comitet. (v) Remunerațiile prevazute la punctele 1 si 2 de mai sus vor fi plătite potrivit preferințelor administratorului - în moneda EURO sau RON folosind cursul de schimb mediu EURO/RON din cele 30 de zil

 • Cele mai scumpe apartamente din romania.
 • Poze triste de coperta.
 • Fix dex.
 • Imagini de toate formele.
 • Imagini de artrita psoriazica.
 • Asistente medicale săptămâni.
 • Cum să închideți imagini pe zid de cărămidă.
 • Heather morris scurgeri de imagini.
 • Poze haioase de canguri.
 • Cofetarie.
 • Poze sotie.
 • Poze cu colt ford.
 • Marvel eroii nume și imagini.
 • Bed bugs bites.
 • Imagini extreme.
 • Plaja imagini de yoga.
 • Poze cu marvin martian.
 • Acord publicare fotografii.
 • Nigga imagini.
 • Pământ zi de colorat imagini.
 • Chist pe imaginile ovarelor.
 • Poze cu bannere.
 • Fotografii westie.
 • Sarpe mitologic sinonim.
 • Scaune pentru copii scaun auto.
 • Poze jumper.
 • Program de modificat poze tip buletin.
 • Polipi colon maligni.
 • Amuzant christmas cartoon pictures.
 • Kevin jonas imagini.
 • Doula imagini.
 • Dimensiuni conducte.
 • Poze cu un ficat.
 • Imagini ale revoltelor lucasville.
 • Poze sotie.
 • Poze pentru februarie.
 • Punctul g barbatesc.
 • Soția stripping poze.
 • Matthew stafford poze.
 • Poze cu distribuitorul dăruirii.
 • Camera fete ikea.